КИВИ:

Киви е пълзящ храст с произход Китай. Листата му са овални, плодът му е годен за консумация и има сладък вкус. Външната част е кафява, а отвътре е сочен, зелен на цвят, с малки черни семена. Растението процъфтява в плодородни и влажни почви. Развива се добре в глинести почви с добър овлажняване и дренираща способност. Предпочита почви с леко кисело до неутрално рН (6-7). Да се обърне специално внимание при избора на опрашващи сортове. Използва се съотношение 1:10 мъжки към женски растения за по-добро производство.

 

СОРТОВЕ:

СОРТ ЗРЕЕНЕ
HAYWARD 10 НОЕМВРИ - 30 НОЕМВРИ